Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach występuje prośba o podanie danych osobowych (np. nazwiska, adresu pocztowego czy e-mail), podanie ich jest zawsze dobrowolne, o ile jest to możliwe. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnego zezwolenia z Państwa strony.

Informujemy, że transmitując dane w interncie (np. w trakcie komunikacji przez e-mail) mogą one nie być w pełni zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich. Pełna ochrona danych jest niemożliwa.

Nie zezwalamy na korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych zamieszczonych na stronie O nas w celu przesyłania na podany tam adres niezamówionych przez nas materiałów reklamowych i informacyjnych. Właściciele strony internetowej zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych np. w formie spamu.

Źródło: eRecht24 Disclaimer
wyszukiwanie narzędzi

Proszę oddzielić słowa od siebie średnikiem (;).
Koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku!

© Copyright - ROLLERI Polska - Ul. Krucza 5a - 40-758 Katowice - Tel. +48 32 228 22 30 - Email: